Teknik
Struktur
Resultat

"Varje lyckat projekt som jag har varit med i har haft en sak gemensam, rätt människor. Med ett team av kompetenta och drivna individer kan man ta sig an vilka utmaningar som helst, allt går att lösa.

Det stora problemet har varit att hitta ett konsultbolag som alltid har de skarpaste konsulterna. Där vinst- och expansionsambitionerna inte drar ner på kvalité och leveransförmåga.

Det är det som har triggat mig att starta Ninido, att visa att det går att samla de vassaste kompetenserna under samma tak."


Sanjin Medic, grundare Ninido AB

Tjänster

01 Arkitektur

Att vara it-arkitekt är en av de svåraste roller i ett mjukvaruprojekt. Förutom djup teknisk kompetens så krävs det även stark affärsförståelse och ledarskapsegenskaper. En bra arkitekt ska även brygga det stora kunskapsgapet mellan verksamheten och tekniken. Framarbetade lösningar ska också kunna drivas igenom i projekten.

Ninido har rätt mix av egenskaper och kan erbjuda arkitekter med dokumenterat lyckade resultat i både stora och små projekt.

02 Bygg och Testautomatisering

Eftersom IT-system ofta är verksamhetskritiska har kvalitetssäkring av programvara blivit ett bekymmer för många företag. Det avsätts fortfarande förvånande lite resurser på test medan krav på fungerande programvara bara växer. Enda sättet att få denna ekvation att gå ihop är att börja med automatisering av testarbetet.

Vi har kompetens och egen metodik inom testautomatisering och är vana att tillämpa både tekniker från Microsofts samt inom open source.

03 Configuration Management

Flera kundanpassningar med olika releasedatum men med samma kodbas kan snabbt leda till oöverskådliga och kritiska problem. Att hålla reda på produktversioner, leveranser, kravdokument och testdokumentation är svårt, inte minst då dessa områden ofta underprioriteras i projekt.

Vi har tekniska Configuration Mangers som inte bara vet hur den bästa processen för just ert bolag ser ut utan också klarar av att införa nödvändiga automatiseringsförändringar.